1AT (ATAL) wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AC na kwotę 54 mln zł, podała spółka. 

"Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone z datą wykupu dnia 17 maja 2019 r., rentowność 3,2% w skali roku. Obligacje zostały objęte przez spółkę Juroszek Investments Sp. z o.o. Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji serii AC do publicznego obrotu" - czytamy w komunikacie. 

Spółka dodała, że celem emisji tych obligacji jest finansowanie bieżącej działalności.

"W ocenie emitenta, przedmiotowa emisja spełnia kryterium informacji poufnej z uwagi na jej wartość oraz fakt, że transakcja dokonana jest z podmiotem powiązanym przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego spółki" - podano także. 

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 r.