Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

Udostępnij

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań trzech spółek, które nie opublikowały raportów finansowych za I kw. 2017 r., podała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

HWE (HAWE) od dnia 6 czerwca 2017 r.

BDL (BUDOPOL) od dnia 6 czerwca 2017 r.

B3S (B3SYSTEM) od dnia 6 czerwca 2017 r.

z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportów za I kwartał  2017 r. w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Przypomniano, że raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym, podkreśliła KNF. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus