Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dwaj akcjonariusze Archicomu chcą sprzedać 13% akcji w procesie ABB

Udostępnij

Akcjonariusze ARH (ARCHICOM) - DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki, oraz SK Inwestycje, działający w porozumieniu z nimi - rozpoczęli proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem jest sprzedaż ponad 3 mln akcji stanowiących 13% udziału w kapitale Archicomu, podała spółka.

Proces ABB obejmie do 3 026 157 akcji stanowiących 13% w kapitale i 10,26% w głosach na WZA. Po zakończeniu i rozliczeniu transakcji akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia Archicom pożyczki stanowiącej maksymalnie równowartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży 2 327 813 akcji (stanowiących 10% kapitału), podano w komunikacie.

DKR Invest, również kontrolowany przez członków zarządu, oraz DKR Investment zamierzają także objąć akcje nowej emisji Archicomu stanowiące 10% akcji dewelopera.

"Przeprowadzenie transakcji ABB w połączeniu z deklaracją do objęcia akcji nowej emisji jest najszybszym sposobem pozyskania dodatkowych środków przez Archicom. Niezależnie od zdolności sfinansowania akwizycji mLocum ze środków własnych, chcemy być przygotowani kapitałowo na dalsze powiększenie banku ziemi, zwłaszcza w przypadku pojawienia się okazji zakupu dobrych gruntów w innych miastach poza Wrocławiem" – powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

Na zwołanym na 17 lipca br. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Archicomu zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o 2 327 813 akcji. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowanych projektów deweloperskich oraz sfinansowanie akwizycji.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+