PKN (PKNORLEN) wypłacił dziś dywidendę w wysokości 3 zł na akcję, najwyższą w historii spółki, podał koncern. 

"Decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia, z rekordowego zysku netto PKN Orlen za rok 2016 na poziomie 5,7 mld zł blisko 1/4 trafi na rachunki akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczono w tym roku 1,28 mld zł. Pozostała część zysku netto PKN Orlen za 2016 r. została przeznaczona na kapitał zapasowy. 

"Systematyczny wzrost dywidendy na akcję (DPS), zgodnie z celami strategicznymi PKN Orlen, realizowany jest przy zachowaniu bezpiecznych parametrów finansowych, uwzględniając aktualną oraz prognozowaną sytuację Koncernu" - podkreślono.

Dotychczas najwyższą kwotę dywidendy PKN Orlen wypłacił z zysku za 2004 rok - wyniosła ona wówczas 2,13 zł na akcję.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.