MVP (MARVIPOL) pozyskał od inwestorów ponad 80 mln zł w ramach emisji niezabezpieczonych obligacji serii T. To największa emisja obligacji w historii Marvipolu; spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie działalności deweloperskiej, podał Marvipol.

"Jesteśmy zbudowani dużym zainteresowaniem papierami dłużnymi Marvipol ze strony inwestorów instytucjonalnych. Stanowi ono dla nas kolejne potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju Grupy Marvipol. Cieszymy się z zaufania, jakie po raz kolejny okazały czołowe, współpracujące z nami od lat instytucje finansowe, jak również z pozyskania nowych obligatariuszy" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

W ramach oferty obligacji serii T przydzielono 8 008 obligacji o nominale 10 000 zł. Obligacje będą podlegać amortyzacji - 15% emisji zostanie wykupiona po 3 latach, dalsze 15% - po 3,5 roku, a pozostała część po 4 latach od 4 sierpnia 2017 r. - dnia emisji. Kupon obligacji będzie płatny w okresach półrocznych, podano także.

Prezes poinformował, że pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na nowe projekty deweloperskie. 

"W ostatnich 12 miesiącach przeznaczyliśmy ponad 200 mln zł na zakup działek pod projekty deweloperskie oraz wkład własny w ich realizację. Chcemy dalej zwiększać aktywność w segmencie deweloperskim, koncentrując się w szczególności na projektach, których komercjalizacja może rozpocząć się w perspektywie 9-12 miesięcy od zakupu gruntu. Wysoko oceniamy perspektywy rozwoju rynków mieszkaniowego i komercyjnego, naszym zdaniem popyt na mieszkania i powierzchnie komercyjne będzie dalej rósł, stymulowany wysokim tempem wzrostu PKB i niezmiennie niskim kosztem pieniądza. Oceniamy, że dodatkowym impulsem dla dynamicznego rozwoju rynku nieruchomości w najbliższym czasie może stać się wprowadzenie polskich regulacji ws. spółek rynku wynajmu nieruchomości" - wskazał Książek.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 654 mln zł skonsolidowanych przychodów.