RDL (RADPOL) przydzielił inwestorom 10 mln akcji serii E, podała spółka.

"Spółka wyjaśnia, że akcje serii E zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt emisyjny [...] W ramach oferty akcji serii E w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 0,5508960758. [...] W ramach subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 10 000 000 akcji serii E. [...] Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 1,40 zł za jedną akcję serii E. [...] Akcje serii E zostały objęte przez łącznie 384 Inwestorów w tym: 377 w ramach zapisów podstawowych; 64 w ramach zapisów dodatkowych" - czytamy w komunikacie.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.