RDL (RADPOL) liczy na wynik netto zbliżony do zera w tym roku i wskaźnik długu netto do EBITDA "istotnie zbliżony" do 4x, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.

"W drugiej połowie roku powinniśmy wyjść na plus. Jeśli chodzi o cały rok, to zero minus" - powiedziała Kułach podczas konferencji prasowej.

W związku z przeprowadzoną emisją akcji, spółka liczy także na poprawę wskaźnika długu netto do EBITDA.

"Na koniec roku, przy wyniku netto na poziomie zero, chcielibyśmy się bardzo istotnie zbliżyć do poziomu 4x" - powiedziała wiceprezes.

"W najbliższym czasie wskaźnik będzie jeszcze jeszcze miał 1 z przodu, ale przy wpływie z emisji nastąpi poprawa" - wyjaśniła.

Na koniec I półrocza wskaźnik długu netto do EBITDA Radpolu wynosił 11,7x.

"Relacje z bankiem są uspokojone. Przedstawiciele banku są zadowoleni, że doszło do emisji i że w zarządzie i radzie nadzorczej sytuacja jest opanowana" - dodała Kułach.

Spółka spodziewa się efektów rozmów z mBankiem we wrześniu.

W I poł. 2017 r. spółka miała 2,03 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 6,26 mln zł straty rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.