SEN (SERINUS) zainicjował uruchamianie produkcji ropy i gazu na polu Sabria w Tunezji, poinformowała spółka.

"Spółka zainicjowała uruchamianie produkcji ropy i gazu na polu Sabria w Tunezji, po stwierdzeniu, że wydobycie na jej polach naftowych może być wznowione w bezpiecznym środowisku, oferującym wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji" - czytamy w komunikacie.

Dla pola Chouech Es Saida spółka przygotowuje oszacowanie kosztu ponownego uruchomienia pola wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektrycznej pompy wgłębnej w odwiercie CS-3, podano także.

Pod koniec maja br. Serinus informował, że  tymczasowo zamknął wydobycie na terenie pola Sabria w Tunezji w związku z trwającymi w południowej części kraju niepokojami społecznymi.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.