ERB (ERBUD) podjął uchwałę o prywatnej emisji 52 000 niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 52 mln zł, podała spółka.

„Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Dzień emisji Obligacji został ustalony na 27 września 2017 roku, a dzień wykupu został ustalony na 27 września 2021 roku. Oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę" – czytamy w komunikacie.

Emitent zamierza przeznaczyć środki finansowe na wykup do 5 200 sztuk obligacji serii B, sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami grupy kapitałowej.  

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.