MSW (MOSTALWAR) podpisał z miastem Bydgoszcz umowę na wykonanie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wyniesie 24,4 mln zł brutto, podano także.

"Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy: 30 listopada 2018 roku. Termin płatności: 30 dni licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy: 7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.