Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: CTC (CALATRAVA), HYP (HYPERION), MNI, LRK (LARK), PCG (PCGUARD) i WLB (WILBO) z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów za I półrocze 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.

Obrót akcjami tych spółek został zawieszony, podała GPW w osobnym komunikacie.