K-Holding S.p.A zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu do 30 listopada, ale nie później niż do 31 grudnia 2017 r, podał GKP (GEKOPLAST)

Gekoplast otrzymał od K-Holding S.p.A. informację o zawarciu wiążącej umowy zobowiązania do ogłoszenia wezwania pomiędzy K-Holding S.p.A. i Capital Partners Investment I FIZ, posiadającym 4 458 616 akcji emitenta, stanowiących 73,7% w kapitale zakładowym i głosach, poinformowała spółka.

"Na mocy tej umowy:
- K-Holding S.p.A zamierza ogłosić do dnia 30 listopada 2017 roku wezwanie do sprzedaży 100% akcji spółki, gwarantując zarazem, że ogłoszenie to nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 r.,

- Capital Partners Investment I FIZ zobowiązuje się że odpowie na to wezwanie i sprzeda po cenie 14,88 zł za akcję wszystkie posiadane akcje - także w przypadku jeśli cena oferowana w wezwaniu będzie wyższa,

- zobowiązania obu stron są obwarowane karami umownymi" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplastu w formie wezwania giełdowego, podał wtedy Gekopolast.

Zgodnie z treścią niewiążącej oferty K-Holding, włoski inwestor branżowy był gotowy przeprowadzić wezwanie na akcje Gekoplastu po cenie 16,55 zł za akcję pod warunkiem przeprowadzenia satysfakcjonującego badania due diligence.

Na początku października TFI Capital Partners, działając w imieniu Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ posiadających łącznie 4 541 731 akcji Gekoplast, stanowiących 75,08% w kapitale zakładowym i głosach, zaakceptowało przedłużenie terminu udzielenia wyłączności K-Holding S.p.A. na przeprowadzenie procesu due diligence Gekoplastu do 31 października oraz w przypadku potwierdzenia intencji ogłoszenia wezwania na akcje spółki do 31 października, automatycznego wydłużenia terminu udzielonej wyłączności do 30 listopada. 

Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.