RON (RONSON) odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,67 mln zł wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (projektów mieszkaniowych, usług i ziemi) sięgnęły 36,05 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 91,34 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 182,23 mln zł w porównaniu z 202,57 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody ze sprzedaży spadły o 20,4 mln złotych (10%) z 202,6 mln złotych w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym dnia 30 września 2016 do 182,2 mln złotych w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym dnia 30 września 2017 roku, co zasadniczo jest spowodowane spadkiem liczby lokali przekazanych klientom w rozumieniu powierzchni (w m2)" - czytamy w raporcie.

"W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku przekazaliśmy klientom 456 lokali w projektach objętych pełną konsolidacją. To o 11% mniej niż analogicznym okresie 2016 roku, co przełożyło się na 10% spadek przychodów r/r. Gros przychodów rozpoznanych w bieżącym roku pochodzi ponadto z inwestycji ukończonych jeszcze w ubiegłym roku. Przypomnę, że zgodnie z harmonogramem realizowanych przez nas projektów, w pierwszym półroczu nie zakończyliśmy żadnej budowy, a dopiero we wrześniu ukończyliśmy dwa projekty: Vitalia I we Wrocławiu oraz City Link I w Warszawie" - wskazał prezes Ronson Europe Tomasz Łapiński,cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że w przypadku projektu City Link, w trzecim kwartale wydano klientom zaledwie 36 lokali spośród 312 już sprzedanych. Większość z nich ma zostać przekazana nabywcom w IV kwartale br. i wówczas rozpoznany zostanie gros zysków z tej inwestycji. Jest to projekt joint venture, w którym Ronson ma 50-proc. udział. W związku z tym, w rachunku wyników spółka nie rozpoznaje przychodów ze sprzedaży lokali w tej inwestycji, a jedynie połowę przypadającego na spółkę zysku oraz wynagrodzenie za zarządzanie tym projektem.

"W konsekwencji, zgodnie z oczekiwaniami, w samym trzecim kwartale tego roku osiągnęliśmy niższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Większość tegorocznych zysków rozpoznamy natomiast w IV kwartale, w którym planujemy przekazać klientom rekordową liczbę około 400 lokali. Na wyniki ostatniego kwartału złożą się zarówno bardzo zyskowne projekty, takie jak City Link i Vitalia, gdzie marża przekracza odpowiednio 30% i 21%, jak i niskomarżowe inwestycje, takie jak poznański Młody Grunwald czy szczecińska Panoramika" - dodał Łapiński.

Na koniec września br. w ukończonych projektach Ronson Development znajdowało się 500 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom. Dla aż 359 z nich spółka podpisała już przedwstępne umowy sprzedaży - ich łączna wartość sięga niemal 137 mln zł i większość z nich zostanie przekazana nabywcom w IV kwartale br. 276 z tych lokali znajduje się w projekcie City Link I.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.