Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto z działalności kontynuowanej Apatora wzrósł r/r do 16,86 mln zł w III kw. 2017 r.

Udostępnij

APT (APATOR) odnotował 16,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł w III kw. br. 17,19 mln zł wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 21,62 mln zł wobec 11,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,58 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 200,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 45,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 34,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 670,95 mln zł w porównaniu z 607,49 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł w III kw. br. 46,55 mln zł wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 49,12 mln zł wobec 60,52 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Apator uzyskała wzrost wyników finansowych w odniesieniu r/r i wzrost poziomu marż. Bardzo dobre wyniki odnotowano we wszystkich trzech liniach segmentu pomiarowego. W linii opomiarowania gazu oraz linii opomiarowania wody i ciepła dużym wzrostom sprzedaży towarzyszył wzrost EBITDA, w linii opomiarowania ee wzrost EBITDA nastąpił pomimo utrzymania poziomu sprzedaży. Jest to wynik korzystnej struktury sprzedaży oraz efekt inicjatyw związanych z obniżaniem kosztów produkcji. W liniach biznesowych zaliczanych do segmentu automatyzacji pracy sieci sytuacja jest zróżnicowana, w dalszym ciągu utrzymują się dobre wyniki w linii aparatury łączeniowej, znaczącą poprawę wyników odnotowano w Apator Rector (co w tym przypadku oznacza wyhamowanie strat), natomiast wyniki linii sterowania i nadzoru są zdecydowanie gorsze niż rok wcześniej, na co wpływ miała sytuacja w tej branży i jednorazowe korekty" - czytamy w raporcie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+