Action w restrukturyzacji prognozuje 436,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r. poinformowała spółka. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł.

"Zarząd Action w restrukturyzacji informuje, iż w ramach prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji zobowiązań finansowych Action w restrukturyzacji celem ich prezentacji wierzycielom, sporządził prognozę finansową spółki na okres od IV kw. 2017 r. - 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Action prognozuje, że w 2019 r. zanotuje 1 615 mln zł przychodów, a EBITDA ma wynieść 20,27 mln zł, w kolejnym roku ma to być odpowiednio: 1 640 mln zł i 20,82 mln zł. W kolejnych dwóch latach 2021 i 2022 spółka oczekuje kolejnych wzrostów: 1 677 mln zł przychodów i 22,07 mln zł EBITDA, a w 2022 r. obroty mają wzrosnąć do 1 693 mln zł a EBITDA do 22,39 mln zł. 

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 48,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 202,83 mln zł w porównaniu z 2 560,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 36,34 mln zł wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.