Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Murapol przeprowadził zmiany w zarządzie przed planowanym IPO

Udostępnij

Akcjonariusze i rada nadzorcza Murapolu zdecydowali, że Nikodem Iskra obejmie stanowisko prezesa, a do zarządu dołączy Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich, poinformowała spółka. Zmiany są pierwszym etapem w procesie przygotowania spółki do procesu IPO i wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., dodano.

"Michał Sapota, dotychczasowy prezes, wejdzie w skład rady nadzorczej. Do składu rady wszedł Artur Ryba, w ostatnich latach dyrektor ds. inwestycji kapitałowych i strategii w grupie kapitałowej Farmacol. Ponadto rozpoczęto proces rekrutacji członka zarządu d.s. finansowych" - czytamy w komunikacie.

Michał Sapota przejdzie do rady nadzorczej i będzie zaangażowany w wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Murapol, dodano.

"Po 9 latach w zarządzie Murapolu chcę zaangażować się w jego rozwój z nieco innej pozycji. Zamiast działać stricte operacyjnie, chcę skupić się na wyznaczaniu kierunków rozwoju, z uwzględnieniem wszystkich pojawiających się okazji rynkowych dla firm z takim potencjałem. Myślę, że obecna, silna pozycja rynkowa Murapolu we wszystkich segmentach jego działalności skłania do wyznaczania kolejnych celów, które nadal będą stawiały tę organizację w awangardzie polskiego rynku deweloporskiego" - powiedział Sapota, cytowany w komunikacie.

Nikodem Iskra jest związany z Grupą Murapol od 10 lat. W pierwszych latach zajmował stanowisko szefa pionu prawnego i prokurenta. W 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu, dodano.

"Objęcie stanowiska prezesa Murapol traktuję jako duże wyzwanie, zwłaszcza, że jesteśmy w przededniu strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju grupy. Cieszę się, że akcjonariusze obdarzyli mnie zaufaniem i docenili wkład, jaki wniosłem w dotychczasowy wzrost holdingu. Do tej pory byłem zaangażowany głównie w koordynowanie działalności wykonawczej grupy. Teraz moja rola będzie sprowadzała się do bardziej holistycznego zarządzania wszystkimi segmentami działalności holdingu" - powiedział Iskra, również cytowany w komunikacie.

Iwona Sroka z kolei będzie odpowiedzialna za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich Murapol S.A. oraz proces przygotowania spółki do wejścia na warszawski parkiet. W latach 2009-2017 była prezesem GK KDPW, podano także.

"Ciekawi mnie jak z perspektywy emitenta w praktyce wygląda polski rynek kapitałowy - za chwilę tego właśnie doświadczę. W Murapol S.A powierzono mi zadania związane z procesem IPO oraz efektywną komunikacją grupy. Pragnę także podkreślić, że będąc jednocześnie w radzie nadzorczej Skarbiec TFI, którego Murapol jest mniejszościowym akcjonariuszem, będę stała na straży właściwych relacji korporacyjnych i profesjonalizmu" - powiedziała Sroka.

Obecnie akcjonariuszami Murapol S.A. są, bezpośrednio i pośrednio, osoby fizyczne, tj. Michał Dziuda, Wiesław Cholewa oraz Leszek Kołodziej, a także członkowie organów spółki: Michał Sapota i Nikodem Iskra, podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus