LVC (LIVECHAT) odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,95 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 15,5 mln zł po wzroście o 23,7% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,03 mln zł w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 17,97 mln zł rok wcześniej.

W I poł. roku obrotowego 2017/2018 (tj. kwiecień - wrzesień 2017) spółka miała 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 18,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 43,61 mln zł w porównaniu z 34,55 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wzrosły o 26,2% do 43,6 mln zł w I połowie 2017/2018 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia). Wynik EBITDA wzrósł w tym czasie o 29,8% do 31,3 mln zł, a zysk netto o 22,6% do 23,1 mln zł, podano także.

"Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby rosnąć jak najszybciej. W LiveChat Software prowadzimy ponad 20 projektów rozwojowych różnego typu i o różnej skali, każdy z nich ma na celu zwiększenie naszych możliwości w zakresie pozyskiwania klientów. Naszym wewnętrznym celem do którego dążymy jest zwiększenia liczby klientów o tysiąc w ciągu miesiąca. Oczywiście, zanim to osiągniemy, czeka nas bardzo dużo pracy" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Zarówno w II kwartale, jak i całej I połowie roku spółka zanotowała bardzo dobre wyniki operacyjne. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła w I połowie obecnego roku finansowego do 84,2% (wobec 83,2% przed rokiem). Rentowność EBITDA wzrosła 2 pkt proc. do 71,9%. Marża netto wyniosła 53% wobec 54,5% przed rokiem, podała spółka.

"Kluczowe dla wyników spółki pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 listopada z płatnego rozwiązania 'LiveChat' korzystało 22 229 klientów, czyli o 27,7% więcej niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Tempo pozyskiwania klientów w poszczególnych miesiącach często podlega rocznej sezonowości i zależy np. od sytuacji na rynku e-commerce. W 2017 roku kalendarzowym takie miesiące jak: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień i wrzesień były najlepszymi miesiącami w historii spółki, podkreślono w materiale.

Z rozwiązania "LiveChat" korzystają klienci z ok. 150 krajów. Wśród nich są m.in.: Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, Orange, Adobe, Pizza Hut, Ryanair, Macy's, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks). Największym rynkiem geograficznym dla LiveChat Software jest Ameryka Północna. Z rozwiązania wrocławskiego studia korzystają klienci ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich branż jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. roku obrotowego 2017/2018 (tj. kwiecień - wrzesień 2017) wyniósł 22,98 mln zł wobec 18,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.