RFK (RAFAKO) zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano.

"Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 42,5 mln akcji nowej emisji. Wobec czego, dokonano przydziału 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2 zł - każda subskrybentom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na akcje serii K, w tym: 35 107 416 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe oraz 7 392 584 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu" - czytamy w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.