Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła ze stroną społeczną porozumienie, na mocy którego wypłaci zawieszone wcześniej świadczenia na rzecz pracowników w wysokości ok. 350 mln zł w 2018 r. i ok. 200 mln zł w 2019 r., podała spółka.

"Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, zarząd spółki po przeprowadzeniu negocjacji ze stroną społeczną oraz analizie zapisów porozumienia z obligatariuszami z dnia 29 sierpnia 2016 r. [...] podpisał w dniu 5 grudnia 2017 r. porozumienie, na mocy którego spółka w latach 2018 i 2019 wypłaci przywrócone świadczenia. W roku 2018 spółka wypłaci świadczenia na rzecz pracowników w łącznej wysokości około 350 mln zł, a w roku 2019 około 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W połowie września 2015 r. JSW zawarła porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce w sprawie ograniczenia części świadczeń na rzecz pracowników. Dawało ono możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawieszenia wypłaty niektórych składników wynagradzania w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej spółki.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.