LVC (LIVECHAT) chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku wysokości 11,33 mln zł, co daje 0,44 zł na akcję, podała spółka. 

"Zarząd przedstawił radzie nadzorczej projekt uchwały w następującym brzmieniu:  Zarząd postanawia o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11 330 000 zł – co stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2017 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta, 
2) zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki,
3) kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,44 zł
4) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 10 stycznia 2018 r.
5) planowany dzień wypłaty zaliczki: 17 stycznia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.