Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,6 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2017 r. i był niższy o 2,3% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik z odsetek wzrósł o 12,1% do 42,63 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,74 mld zł i był o 9,1% wyższy w ujęciu rocznym. 

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 4,1% r/r do 61,76 mld zł na koniec 2017 r. 

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,4% w skali roku do 18,35 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 4,3% r/r do 33,02 mld zł w okresie styczeń-grudzień. 

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 8,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4% w skali roku. 

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65% na koniec września 2017 r. (wobec 17,72% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).