Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator chce przeznaczyć 20 mln zł na skup akcji własnych

Udostępnij

Zarząd APT (APATOR) zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł.

"Zdaniem zarządu obecna wycena rynkowa akcji spółki jest znacznie niższa od ich wartości godziwej i nie odzwierciedla jej wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju. W związku z powyższym zarówno w interesie spółki, jak i jej akcjonariuszy, leży realizacja skupu akcji w celu ich umorzenia, przez co możliwe będzie uzyskanie wzrostu ich wartości" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki zatwierdziła powyższą propozycję przeprowadzenia skupu akcji własnych i postanowiła rekomendować jej przyjęcie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, planowanemu na 28 maja 2018 r., podano także.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+