Jako faworytów na najbliższe miesiące widzimy spółki deweloperskie, mniejsze spółki sektora budowlanego, które będą w stanie przełożyć presję inflacyjną na generalnych wykonawców, spółki technologiczne oraz korzystające na rosnącej sile nabywczej polskiego konsumenta.” – czytamy w raporcie

To jednak typy na najbliższe miesiące, bowiem w marcowej edycji portfela PDM znajdziemy raptem jednego przedstawiciela sektora deweloperskiego, a mianowicie DOM (DOMDEV). Analitycy oczekują, że spółka zaprezentuje bardzo dobre wyniki za ostatni kwartał ubiegłego roku, a jej całoroczny zysk netto wyniesie 187 mln zł. Ma to się przełożyć na rekordową dywidendę wysokości 7,5 zł na akcję (stopa dywidendy 9%).

Jeszcze lepszy dla spółki ma być jednak bieżący rok. Szacunek PDM to wzrost przychodów o 20% do 1,7 mld zł i 240 mln zł wyniku netto. Zakładając, że do akcjonariuszy trafi 100% wypracowanego zysku, dywidenda wyniesie 9,65 zł, a DY aż 11,5%.

Z uwagi na wysokie dywidendy, eksperci radzą zwrócić także uwagę na notowane na warszawskim parkiecie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wśród marcowych typów znajdziemy niemal wszystkie z nich: ALI (ALTUSTFI), QRS (QUERCUS) i SKH (SKARBIEC).

Poza transferem gotówki do akcjonariuszy (spodziewany skup akcji w przypadku Quercusa), wszystkie ze spółek mają generować stabilne wyniki mimo wymagającego rynku. Jednocześnie bieżący rok ma być trudniejszy niż 2017 r. Prognozy na 2018 r. zakładają 85 mln zł zysku netto w przypadku Altus TFI i 31,6 mln zł Quercus TFI.

Wśród spółek, których notowania mają zachowywać się lepiej niż szerokiego rynku, najliczniejsze przedstawicielstwo mają jednak reprezentacji… sektora odzieżowego. Branży sprzyja bowiem poziom kursu USD/PLN 1:1 - dolar/złoty oraz rosnąca konsumpcja. Zespół PDM Research stawia tutaj na: TXM, MON (MONNARI), GRI (GINOROSSI), EAH (ESOTIQ) oraz WTN (WITTCHEN).

Zdaniem analityków szczególnie dużo powodów przemawia za inwestycją w akcje Monnari. Poza czynnikami sprzyjającymi całej branży odzieżowej, wymieniają tutaj dodatkowo:

Planowane przejęcie marki Simple. Współpraca z Lidią Kalitą (dawną projektantką Simple) daje podstawy do uzdrowienia Simple i uzyskiwanie korzystnych synergii w średnim terminie. Sprzedaż działki (wartość bilansowa ok. PLN 50m, cena sprzedaży 10% działki – ok. PLN 11m). Współpraca z firmą Femestage i LK Designer Shops na zakup materiałów (przełoży się na wzrost marży, w przyszłości możliwe zaangażowanie kapitałowe).” – czytamy w raporcie

Tutaj również ważna będzie jednak selekcja. Nie wszyscy przedstawiciele sektora skorzystają bowiem na rosnącej sile nabywczej konsumentów.  Zdaniem zespołu PDM gorzej mają zachowywać się m.in. notowania LPP (wymagająca wycena), SOL (SOLAR) (spadek przychodów, niska rentowność, niestosowanie się do zalecenia KNF) oraz PRC (PROCHNIK) (pogorszenie wyników, problemy płynnościowe, nieudana emisja nowych akcji).

W najbliższym czasie analitycy nie zalecają również inwestycji w akcje: ACT (ACTION), BAL (BALTONA), BRA (BRASTER), CIG (CIGAMES), EUR (EUROCASH), GRN (GRODNO), HUB (HUBSTYLE), LTS (LOTOS), MIR (MIRACULUM) i SNX (SUNEX).