Ronson Europe N.V. zawarł z Global City Holdings B.V. (GCH) umowę przeniesienia udziałów spółki Nova Królikarnia B.V., sprawującej kontrolę nad spółkami celowymi projektu mieszkaniowego Nova Królikarnia, położonego przy ul. Jaśminowej w Warszawie oraz umowę przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał RON (RONSON). Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające wykonaniu w kolejnych dwóch latach.

Dodatkowo, na podstawie umowy opcji kupna, ustanowiono zabezpieczenia na rzecz spółki na udziałach wyżej wymienionych spółek i na posiadanych nieruchomościach, na zabezpieczenie zobowiązań GCH wynikających z tej umowy" – czytamy w komunikacie.

Część ceny sprzedaży należna w chwili zamknięcia transakcji w kwocie 23,8 mln zł została zapłacona przez emitenta na rzecz powiernika działającego w imieniu GCH w dniu 10 kwietnia 2018 r., a kwota 60 mln zł pozostanie należna i zostanie zapłacona w ratach w okresie dwunastu miesięcy po zamknięciu transakcji, dodano także.

Pod koniec marca Ronson Development poinformował, że odkupi od Global City Holdings (GCH) dwa pierwsze etapy projektu mieszkaniowego Nova Królikarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą za 83,8 mln zł. Ronson będzie mieć ponadto opcje odkupu pozostałych etapów tej prestiżowej inwestycji realizowanej na warszawskim Mokotowie za łączną cenę 78,9 mln zł.

Łączna wartość transakcji wynikającej z umowy sprzedaży akcji i umowy opcji call wynosi 162,7 mln zł" – podano w informacji.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.