IPX (IMPEXMET) zaakceptował decyzję koncernu Rusal – dostawcy surowca dla Aluminium Konin – o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu, podała spółka.

"Po zakończeniu wewnętrznych analiz dotyczących dopuszczalnych rozwiązań prawnych związanych z potencjalnymi skutkami sankcji nałożonych przez rząd USA na jednego z dostawców surowca produkcyjnego tj. koncern Rusal (i podmioty z nim powiązane), przez pryzmat możliwości realizacji kontraktu na dostawę do emitenta bloków aluminiowych w 2018 roku zawartego przez spółkę z Rusal Marketing GmbH, w związku z informacją otrzymaną od dostawcy, zaakceptował decyzję dostawcy o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu" – czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że wstrzymanie dostaw surowca od Rusalu nie będzie miało wpływu na poziom produkcji i sprzedaży zakładu Aluminium Konin, ponieważ dostawy od tego podmiotu stanowią poniżej 10% zapotrzebowania surowcowego zakładu a Impexmetal nie spodziewa się zakłóceń w zabezpieczeniu dostaw surowca na jego potrzeby z innych dostępnych źródeł.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.