Biznesradar (BR): Z jakich osiągnięć spółki są Państwo szczególnie zadowoleni po 2015 roku?

Grzegorz Szczechowiak (GSz): Dla Madkomu rok 2015 był chyba najlepszym rokiem z dotychczasowych w historii firmy pod względem przychodów spółki. Był to także najlepszy rok pod względem pozyskanej liczby klientów oraz podpisanych umów serwisowych. Na początku 2015 r. opublikowaliśmy również długofalową strategię rozwoju spółki, którą konsekwentnie realizujemy.

BR: Co w ubiegłym roku nie wyszło?

GSz: Nie zrealizowaliśmy założenia pozyskania 150 nowych klientów, udało nam się pozyskać ich 147...

BR: Jakie kluczowe zmiany zajdą w otoczeniu spółki w 2016 roku?

GSz: W najbliższych latach samorządy będą dysponowały dosyć znacznymi środkami w ramach dofinansowania projektów unijnych na lata 2014–2020. Będą to zadania związane głównie z obiegiem dokumentów i świadczeniem e-usług. Praktycznie każde województwo ma zagwarantowany budżet na takie inwestycje. W ramach osi e-administracja i otwarty urząd finansowane będą inwestycje dotyczące e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać poprzez sieć www (np. usługi, aplikacje edukacyjne, telewizja internetowa, transmisja muzyki i wideo w wysokiej jakości). Wsparciem objęte mogą być także e-usługi elektroniczne umożliwiające skrócenie czasu realizacji poszczególnych spraw w urzędach, włączając w to płatności, inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz informacje naukowe i administracyjne.

BR: Jakie cele lub wyzwania biznesowe stawia sobie spółka na 2016 rok

GSz: Przez I i II kwartał tego roku będziemy się skupiali głównie na pracy z klientami. Spółka będzie starała się pozyskiwać jak największą liczbę nowych klientów i docierać do jak największej liczby klientów, którzy słyszeli o nas, to zaowocuje kontraktami, które mamy nadzieję podpisywać od połowy III kwartału. Wyzwanie, które spółka stawia sobie na przyszłość to pozyskanie 200 nowych klientów w latach 2016-2017.