OPL (ORANGEPL) potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

"Nasze wyniki finansowe w I kw. 2018 roku były zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Nowy sposób prezentacji przychodów, który wprowadziliśmy w tym kwartale, lepiej odzwierciedla naszą strategię i wyraźnie pokazuje, że konwergencja jest motorem przywracania wzrostu, w coraz większym stopniu równoważąc spadek przychodów z niekonwergentnych usług komórkowych i stacjonarnego internetu. Stabilizacja EBITDA (zgodnie ze standardem MSR 18) była możliwa między innymi dzięki kontynuacji polityki niskich subsydiów do telefonów komórkowych, niższemu wpływowi nowych regulacji roamingowych oraz realizacji nowej Umowy Społecznej. Potwierdzamy cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15" - powiedział Nowohoński, cytowany w komunikacie.

EBITDA za I kw. 2018 roku wyniosła 746 mln zł i była w przybliżeniu stabilna w ujęciu rocznym (zgodnie ze standardem MSR 18). EBITDA wyniosła 674 mln zł według MSSF15.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).