PKP (PKPCARGO) prognozuje, że jego wynik EBITDA za 2018 r. wzrośnie o 10,9% r/r do 778,7 mln zł., a udział rynkowy według pracy przewozowej wzrośnie o 2,3 pkt proc. do 53,9%, podała spółka. Do końca roku ma powstać uaktualniona strategia rozwoju spółki.

"Rada prezesów przyjęła plan działalności Grupy PKP Cargo na 2018 rok, który zakłada EBITDA Grupy PKP Cargo w wysokości 778,7 mln zł tj. o 10,9% więcej w stosunku do 2017 roku, przy planowanej masie przewiezionych towarów w wysokości 125,9 mln ton, co da udział w polskim rynku przewozów na koniec 2018 roku w wysokości 53,9% według pracy przewozowej i będzie wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy prognozowany poziom któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognoz, zarząd podejmie decyzję o korekcie prognozy.

PKP Cargo powołało radę prezesów w celu integracji i optymalizacji procesów. W ramach grupy Rada powołała cztery komitety sterujące, w tym komitet ds. aktualizacji strategii grupy, który do końca bieżącego roku ma przygotować uaktualnioną krótko -, średnio - i długookresową strategię rozwoju, podano także.

"Powołanie rady prezesów jest początkiem odzyskiwania udziału w rynku oraz konsekwentną realizacją polityki poprawy wyników Grupy PKP Cargo" – czytamy dalej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.