MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.