Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca miała 32,02 mln zł zysku netto, 48,26 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Udostępnij

NEU (NEUCA) odnotowała 32,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 40,1 mln zł wobec 39,18 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 48,26 mln zł wobec 47,2 mln zł. 

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 41,49 mln zł wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 49,65 mln zł wobec 52,19 mln zł, zaś wynik netto (ogółem) - odpowiednio: 33,15 mln zł wobec 35,23 mln zł. 

"Grupa w pierwszym kwartale 2018 wypracowała 31,8 mln zł zysku netto, czyli 5% więcej niż przed rokiem. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Neuca wypracowała 33,2 mln zł zysku netto" - czytamy w raporcie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 159,23 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 999,06 mln zł rok wcześniej.

"Neuca w pierwszym kwartale 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 8% do 2,16 mld zł. Jednocześnie grupa wzmocniła pozycję lidera osiągając 29,4% udziałów w branży hurtu aptecznego vs 29,1% w analogicznym okresie w 2017 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 16,95 mln zł wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych i rynkowych aktywności. Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5 660 aptek (38% wszystkich aptek w kraju), w tym w programie Partner+ blisko 800 aptek (5% aptek działających w Polsce)" - napisano także w raporcie.

W segmencie produktów własnych Neuca osiągnęła 7,9 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wzrosła w pierwszych trzech miesiącach o 28% - do blisko 38 mln zł, podano dalej.

"Neuca kontynuowała inwestycje w obszarze biznesów pacjenckich. W pierwszym kwartale 2018 r. sieć przychodni Świat Zdrowia powiększyła się o kolejną przychodnie lekarską i liczy obecnie 64 placówki. Dodatkowo w kwietniu 2018 r. grupa zainwestowała w firmę Clinmed Pharma, działającą w obszarze badań klinicznych w segmencie CRO" - wskazano też w raporcie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus