Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Strata Coal Energy zmniejszyła się r/r do 4,49 mln USD w III kw. r. fin 2015/16

Udostępnij

Coal Energy odnotowało 4,49 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2015/2016, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2016 r., wobec 22,58 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,55 mln USD wobec 1,3 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,28 mln USD w III kw. 2016 r. wobec 2,14 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. roku finansowego 2015/2016 (od 1 stycznia 31 marca br.) spółka miała 7,89 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,64 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19,99 mln USD w porównaniu z 12,58 mln USD rok wcześniej.

CLE (COALENERG) to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+