MCI odnotowało 67,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Początek tego roku był dla nas bardzo udany. Subfundusz MCI.EuroVentures (EV, MCI.EV) wypracował w I kwartale 2018 r. 9,7% stopy zwrotu. Dzięki tej inwestycji zysk MCI w pierwszym kwartale stanowi ponad połowę wyników uzyskanych w całym 2017 r., który to okres też oceniamy pozytywnie" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 71,72 mln zł wobec 13,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik NAV na akcję wzrósł do poziomu 21,89 zł, o ponad 6% w stosunku do stanu na koniec 2017 r.

Zyski z inwestycji sięgnęły 72,56 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 14,66 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała na inwestycjach głównie w fundusze zysk w wysokości 72,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 57,9 mln zł r/r. W największym stopniu do wyniku MCI kontrybuował fundusz MCI.EuroVentures, którego wysoka stopa zwrotu w I kwartale wynika przede wszystkim z wyższej wyceny spółki fintechowej (Dotcard) oraz wzrostu wyceny spółek giełdowych - Indeks i ABC Data" - czytamy dalej w komunikacie.

MCI Capital, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). Jest notowana na GPW od 2001 r.