Serinus szacuje zasoby prawdopodobne złoża będącego w eksploatacji Sabria w Tunezji na 5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe), a zasoby możliwe na 13,2 MMboe, podała spółka.

Wartości dotyczące złoża Sabria wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zgodne są z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw), podano w prezentacji.

Z kolei szacunki spółki dla pozostałych złóż, w fazie poszukiwania, obarczone są ryzykiem w rozumieniu klasyfikacji P.

W przypadku złoża Akakus w Tunezji Serinus szacuje zasoby na 37 MMboe, a dla złoża Tannezuft w tym kraju na 32 MMboe.

Zasoby Serinusa w Rumunii szacowane są na 25 MMboe, podano także.

SEN (SERINUS) to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.