Grupa ABE (ABPL) zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło.

"Mamy Bardzo solidne fundamenty, cały czas umacniamy pozycję lidera, czego nie odzwierciedla nasza wycena rynkowa. Jesteśmy otwarci na rozmowy z akcjonariuszami w kwestii ewentualnego skupu akcji. Jednak priorytetem pozostaje bezpieczny rozwój i realizacja nowych projektów" - powiedział ISBnews Przybyło.

"Decyzje o rekomendacji dywidendy lub przeprowadzeniu skupu akcji zarząd zamierza podjąć po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami" - dodał prezes. 

Rok finansowy spółki kończy się w połowie roku kalendarzowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy AB tradycyjnie odbywa się w grudniu. 

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.