ELB (ELBUDOWA) obniżyła prognozę finansową na 2018 rok - jednostkowy zysk netto ma wynieść 34,8 mln zł wobec 41,9 mln zł zakładanych wcześniej, zaś skonsolidowany zysk netto prognozowany jest na 27,3 mln zł wobec 46 mln zł wcześniej, wynika z komunikatu. Zmiana prognoz to m.in. efekt znaczącego wzrostu kosztów na realizowanych kontraktach

"Zarząd zdecydował, na podstawie dokonanej analizy przewidywanego wykonania kontraktów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, znaczącego wzrostu kosztów na realizowanych kontraktach, a także wpływu otoczenia rynkowego na wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej, o obniżeniu prognozy zysku netto. Po korekcie prognozowany zysk netto spółki wynosi 34,8 mln zł, zaś grupy kapitałowej Elektrobudowa 27,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Prognoza finansowa na 2018 rok zakładała osiągnięcie zysku netto przez spółkę w wysokości 41,9 mln zł oraz grupę kapitałową w wysokości 46 mln zł, podano także. 

Zweryfikowana prognoza wyników finansowych na 2018 dla Elektrobudowa SA to: zamówienia 994,2 mln zł, przychody ze sprzedaży 899,4 mln zł, zysk netto 34,8 mln zł, zaś dla grupa kapitałowej: przychody ze sprzedaży 959,7 mln zł, zysk netto 27,3 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy 27,1 mln zł. 

"Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy niezwłocznie, o ile jedna z prognozowanych pozycji będzie się istotnie różnić od danych prezentowanych w raporcie" - podała także spółka. 

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.