Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Energi zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Udostępnij

Akcjonariusze ENG (ENERGA) zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca.

"Zysk netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 106 601 622,1 zł dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+