Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG (FORTUNA)) z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka.

"Ponieważ 10 czerwca 2018 to niedziela, ostatnim dniem obrotu akcjami wyemitowanymi przez FEG jest 8 czerwca 2018. Akcje FEG zostaną wycofane z obrotu na nieregulowanym rynku praskiej giełdy tego samego dnia" - czytamy w komunikacie.

W połowie maja br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Fortuny Entertainment Group N.V. (z dniem 10 czerwca).

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2010 r. Inwestorem spółki jest Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited.