Zapisy na obligacji serii E PKN (PKNORLEN) w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł, podała spółka.

"Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 18 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku (przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia dnia przekroczenia zapisów). Termin przydziału obligacji: 3 lipca 2018 roku. Przewidywany dzień emisji: 13 lipca 2018 roku. Dzień ostatecznego wykupu: 13 lipca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2 000 000, a łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200 000 000 zł.

Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi 1,2%, zaś stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, podano także w materiale.

Wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł, a cena emisyjna jest uzależniona od dnia składania zapisów i mieści się w przedziale od 100 zł do 100,09 zł.

Do tej pory koncern uplasował na rynku w ramach programu obligacje warte 800 mln zł.

"PKN Orlen ma ugruntowaną pozycję na rynkach finansowych i jest wiarygodnym partnerem, co docenili inwestorzy przy okazji poprzednich emisji. Po raz kolejny wychodzimy im naprzeciw, oferując atrakcyjne warunki i pewny sposób lokowania oszczędności. To już ostatnia możliwość zakupu obligacji detalicznych PKN Orlen z pierwszej ręki, w ramach obowiązującego programu" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Obligacje będą oferowane inwestorom poprzez sieć Punktów Obsługi Klienta i Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz dodatkowo przez uczestników konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Maklerski BDM, mBank, Noble Securities.

"Intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol)" - podano także w komunikacie.

Program publicznych emisji obligacji PKN Orlen, skierowanych do inwestorów indywidualnych został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.