LVC (LIVECHAT) odnotował 48,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. w roku obrotowym 2017/2018 r. (kwiecień 2017 - marzec 2018) wobec 42,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,36 mln zł wobec 53,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,43 mln zł w 2018 r. wobec 76,25 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku finansowym kontynuowaliśmy intensywny rozwój działalności, co przełożyło się na wzrost wyników finansowych o kilkanaście procent w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność i generujemy wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co pozwala nam kontynuować politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami" – powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w osobnym komunikacie.

W minionym roku grupa upubliczniła i rozwijała nowe produkty – narzędzie do tworzenia chatbotów - BotEngine, rozwiązanie do tworzenia firmowych baz wiedzy - KnowledgeBase, oraz chat.io - aplikację do czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy z użytkownikiem oraz możliwość integracji z różnymi kanałami komunikacji, podano także.

"Kontynuujemy strategię rozwoju technologii ułatwiających komunikację pomiędzy firmami a konsumentami. Dążymy do stworzenia ekosystemu narzędzi i rozwiązań kompleksowo wspierających użytkowników w tym zakresie, dlatego nie tylko rozwijamy nasz flagowy produkt LiveChat, ale również wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie obsługi klienta i poprawa jej efektywności." – dodał Ciepły.

Kluczowe dla wyników pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 kwietnia 2018 r. z płatnego rozwiązania "LiveChat" korzystało 24 065 klientów, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej, czytamy dalej.

Jak podaje spółka, w 2017 roku finansowym przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48,2 mln zł. W tym okresie spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za 2016 rok finansowy w wysokości 36,3 mln zł oraz zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 11,3 mln zł. Na koniec roku grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 30,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2018 r. wyniósł 48,07 mln zł wobec 42,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.