Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Nowa rekomendacja zarządu Introlu zakłada niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Udostępnij

Zarząd INL (INTROL) podjął uchwałę w sprawie zmiany rekomendacji co do podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2017, proponując przekazanie zysku netto w kwocie 16,18 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka.

Zarząd w dniu 30 maja 2018 r wnioskował do walnego zgromadzenia o podział zysku netto w kwocie 16 181 418,48 zł wypracowanego za rok obrotowy 2017 w ten sposób, by przekazać: a) kwotę 7 991 640,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, b) kwotę 8 189 778,48 zł – na kapitał rezerwowy, przypomniano w komunikacie. Dałoby to wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, co zostało ujęte w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

"Po podjęciu ww. uchwały zarząd emitenta otrzymał od spółki zależnej – Limatherm S.A. informację o istotnie zwiększonym zapotrzebowaniu na środki finansowe w związku z planami inwestycyjnymi spółki. Z uwagi na ww. fakt zarząd emitenta postanowił zmienić rekomendację w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w ten sposób, że w ramach nowego wniosku przedstawionego do zaopiniowania radzie nadzorczej, a skierowanego do zwyczajnego walnego zgromadzenia złoży wniosek o przekazanie zysku netto w kwocie 16 181 418,48 zł wypracowanego za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał rezerwowy" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd informuje, iż w IV kwartale 2018 r. dokona ponownej oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej i jej zapotrzebowania na środki pieniężne oraz rozważy możliwość zarekomendowania wypłaty dywidendy i zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia celem podjęcia decyzji w przedmiocie ewentualnej wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego, podano także.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+