Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka. 

"Walne zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2017 w kwocie w kwocie 34 401 654,17 zł zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.