Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Udostępnij

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16 181 418,48 złotych wypracowany za rok obrotowy 2017 przekazać w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach" - czytamy w uchwale.

INL (INTROL) odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,18 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+