Zdaniem analityków, w obecnej sytuacji na znaczeniu tracą popularne wskaźniki jak C/Z. W standardowych warunkach, wartość poniżej 10 wskazywałaby na niedowartościowanie danej spółki. Dziś na GPW o tak „atrakcyjnie” wyceniane przedsiębiorstwo nie jest trudno, jednak mimo to bykom brakuje siły do wzrostów. Dlatego stawiają na wyselekcjonowane spółki.

W przygotowanym na lipiec portfelu znajdziemy kilka nowości m.in. HEL (HELIO), ULG (ULTGAMES) oraz WLT (WIELTON). Do spółek, których notowania powinny zachowywać się lepiej niż szeroki rynek, analitycy zaliczają także ATP (ATLANTAPL). Wśród czynników przemawiających za inwestycją w tego producenta bakalii wymieniono:

„Kapitalizacja jest równa wartości kapitału obrotowego netto (nie uwzględnia wyceny aktywów trwałych). Pod koniec maja doszło do sprzedaży  nieruchomości na rzecz Dellner Components, na łączną kwotę PLN 13.26m (wartość księgowa tych gruntów wynosiła PLN 7.3m, co oznacza, jednorazowy zysk w wysokości prawie PLN 6m). Po tej transakcji dług netto powinien obniżyć się o około 20%. Dobre dynamiki sprzedaży (+24% w 1Q'18) i poprawa marży gotówkowej brutto (17.6% vs. 15.2%).” – czytamy w uzasadnieniu

Zwracają też uwagę na LVC (LIVECHAT), gdzie po silnej korekcie, impulsem do wzrostów może okazać się solidna dywidenda.

„Bardzo silna konwersja przepływów operacyjnych na dywidendę (ok. 100%). Stale wysoka rentowność EBITDA (powyżej 70%). Do wypłaty dywidendy za rok 2017/18 zostaje PLN 0.89 na akcję, co daje DY równy 2.7% (po wcześniejszych wypłatach zaliczkowych). Szacujemy, że stopa dywidendy (DY) za rok 2018/19 może wynieść około 7%.” – wyjaśniają

Jednocześnie po mocnych spadkach, zrezygnowano z dalszej inwestycji w spółki odzieżowe, GRI (GINOROSSI) oraz TXM, a także większość notowanych na GPW TFI, w tym QRS (QUERCUS), ALI (ALTUSTFI) oraz SKH (SKARBIEC).

Zespół PDM Reseach zdecydował również o zamknięciu większość krótkich pozycji z portfela. Zestawie opuściły zarówno zyskowne pozycje, jak SOL (SOLAR) (+42,6%) i MIR (+10,6%), LPP (+5,9%) jak i te nieco mniej udane, HUB (HUBSTYLE) (-30,6%), BAL (BALTONA) (-8,8%) czy SNX (SUNEX) (-5,9%). Czyżby to koniec spadków na akcjach tych spółek?

Analitycy obstawiają natomiast dalsze słabe zachowanie kursów takich spółek jak ACT (ACTION), BRA (BRASTER), CIG (CIGAMES), EUR (EUROCASH) oraz GRN (GRODNO). Z wyjątkiem pierwszej, w czerwcu notowania wszystkich z nich faktycznie spadały, zwiększając wartość portfela PDM. Jednak zdaniem ekspertów również najbliższa przyszłość Action nie wygląda najlepiej.

„Zgodnie z raportem KPMG Advisory stopień zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki może wynieść 54% w przypadku likwidacji majątku oraz 71% w przypadku postępowania w trybie art. 56a Prawa upadłościowego ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack (sprzedaż działającego przedsiębiorstwa). Prognozy Zarządu, w opinii KPMG są możliwe do wykonania, jednocześnie pada sugestia do modyfikacji niektórych założeń w celu wypracowania wyższych przepływów pieniężnych. Po 1Q '18 Grupa zanotowała PLN 6.5m straty netto wobec PLN 18m straty rok wcześniej.” – czytamy w raporcie