Zarząd MCR (MERCOR) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 7,99 mln zł z zysku za rok obrotowy 2015/2016 na dywidendę, co dałoby 0,51 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Mercor SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z rekomendacją wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01.04.2015. – 31.03.2016. w kwocie 7 985 852,85 zł, to jest 0,51 zł brutto na akcję" – czytamy w komunikacie.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.