SOL (SOLAR) osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,4 mln zł w czerwcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w czerwcu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,3 mln zł. 

"Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej osiągnięte w czerwcu 2018 roku wyniosły 9,4 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company, w tym w outletach) 9,2 mln z" - czytamy w komunikacie

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.