Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, podała spółka. Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji wyniesie 2 zł za akcję.

Główni akcjonariusze - Redan oraz 21 Concordia - zapowiedzieli wcześniej udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji planu naprawczego, podano w komunikacie.

"Podjęte dziś uchwały umożliwią nam przyspieszenie tempa działań naprawczych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż główni akcjonariusze popierają naszą wizję i wyrażają zainteresowanie wsparciem finansowym spółki. Oprócz Redanu i 21 Concordia, rozmawiamy również z innymi podmiotami odnośnie udziału w planowanej emisji i mamy podstawy sądzić, że skutecznie sfinalizujemy część z tych rozmów" - powiedział prezes TXM Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

TXM wyemituje maksymalnie 4 287 999 akcji serii G. Uchwalono także kapitał warunkowy w postaci emisji obligacji zamiennych serii A, który będzie mógł być wykorzystany do konwersji obligacji na maksymalnie 10 500. 000 akcji serii H. Zarówno akcje, jak i obligacje zamienne zostaną w pierwszej kolejności skierowane do aktywnych akcjonariuszy, którzy byli obecni na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie walne zgromadzenie zmieniło dotychczasowe brzmienie uchwały o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - z kwoty nie większej niż 50,16 mln zł do kwoty nie większej niż 10 mln zł.

"Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy - emisja w całości wzmocni nasz kapitał obrotowy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie m.in. na naszą współpracę z naszymi partnerami handlowymi i moce zakupowe. Jednocześnie prowadzimy negocjacje z bankami ws. warunków utrzymania finansowania na niezmniejszonym poziomie" - wskazał wiceprezes i dyrektor finansowy Marcin Łużniak.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. RDN (REDAN) opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.