LiveChat Software odnotował 28,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2015 (zakończonym 31 marca 2016 r.) wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,95 mln zł wobec 23,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,03 mln zł w r. fin. 2015 r. wobec 33,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 27,92 mln zł wobec 18,45 mln zł zysku rok wcześniej.

LVC (LIVECHAT) po raz kolejny pokazuje, że jest w stanie podtrzymywać dynamiczny wzrost. Jesteśmy jednym z liderów globalnego rynku, ale nadal mamy ogromny potencjał do dalszego wzrostu i intensywnie pracujemy, żeby go wykorzystać" – powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Model biznesowy LiveChat Software, który świadczy usługi wyłącznie w modelu Software as a Service (SaaS) gwarantuje polskiej spółce osiąganie bardzo wysokich rentowności. W trakcie 12 miesięcy rentowność EBITDA wyniosła 68,17% a rentowność netto 52,93%.

W zakończonym roku finansowym przepływy gotówkowego z działalności operacyjnej wyniosły 28,48 mln zł wobec 17,84 mln zł. W efekcie na koniec roku LiveChat Software dysponował środkami pieniężnymi w wysokości 23,21 mln zł. Ponieważ spółka sama finansuje swój rozwój, zarząd podtrzymał politykę dywidendową, która zakłada, że cały zysk jest przeznaczony na dywidendę – wyjątkiem może być sytuacja w której znajdzie się inwestycja, która zapewniłaby akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu, podano również.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu". Rynek takich rozwiązań rośnie bardzo szybko, bo ich zastosowanie przekłada się bezpośrednio na transakcje zawierane przez internet oraz poprawę satysfakcji klientów.