Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Udostępnij

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dokonali podziału zysku finansowego netto za rok 2017 w kwocie 2 034,1 mln zł, przeznaczając 866,75 mln zł na kapitał rezerwowy w celu realizacji rozbudowy i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, a kwotę 1 167,36 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał walnego.

Jednocześnie akcjonariusze nie podjęli uchwały, która przewidywała przeznaczenie 866,75 mln zł na wypłatę dywidendy (tj. 0,15 zł na jedną akcję). 

Pod koniec czerwca akcjonariusze PGN (PGNIG) podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r.  Następnie ZWZ zostało przerwane do 20 lipca. 

Dzisiaj spółka podała we wcześniejszym komunikacie, że Skarb Państwa wnioskuje, by całość zysku netto PGNIG pozostała w spółce w postaci kapitału rezerwowego wysokości 866,7 mln zł oraz kapitału zapasowego wysokości 1 167 mln zł. Wcześniejszy projekt uchwały ws. podziału zysku za ub. rok zakładał - zgodnie z propozycją zarządu - wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję. 

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+