MCR (MERCOR) odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 10,21 mln zł wobec 2,56 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 18,32 mln zł wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27,41 mln zł wobec 18,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,47 mln zł w 2018 r. wobec 269,5 mln zł rok wcześniej.

Grupa w minionym roku przeznaczyła na inwestycje ok. 14 mln zł wobec rekordowych nakładów rok wcześniej wynoszących 30,7 mln zł.

"Był to dla nas trzeci z kolei rok intensywnego wzrostu sprzedaży i stopniowej poprawy rentowności. Przychody naszej grupy w roku 2017/18 wzrosły o 18%, w poprzednich latach odpowiednio o 16% i 12%. Oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek. Zebrane zamówienia pozwalają oczekiwać kontynuacji tego trendu - wartość zamówień w minionym roku obrotowym wzrosła o 19%. Tak wysoką, dwucyfrową dynamikę wartości zdobywanych kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem strategicznych nowości produktowych. Duże zainteresowanie rynku naszymi nowościami jest dla nas potwierdzeniem dobrego wyboru inwestycji i dobrych perspektyw na najbliższe lata. Dlatego chcemy m.in. zwiększać wolumeny produkcji płyty mcr Silboard, o potencjale kilkudziesięciu zastosowań oraz produktów DFM Doors" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie roku obrotowego 2017/ 2018 wyniósł 8,08 mln zł wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.