Asbis "w pełni" podtrzymał tegoroczną prognozę zysku netto poziomie 9-10 mln USD, ale może ją zaktualizować, podała spółka. 

"Zapoznawszy się z wynikami II kw. 2018 r., w pełni podtrzymujemy naszą prognozę, która zakłada przychody pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 mln USD a 10 mln USD. Jeśli rada dyrektorów uzna za konieczne, biorąc pod uwagę kontynuację silnych trendów od pierwszej połowy 2018 roku, może dokonać aktualizacji prognozy na 2018 r." - czytamy w raporcie półrocznym spółki. 

W I poł. 2018 r. ASB (ASBIS) miał 2,94 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,01 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 966,17 mln USD w porównaniu z 570,33 mln USD rok wcześniej. 

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.